Energiebesparing

Om uw energiegebruik drastisch te verlagen hanteert EvenDimmen het DIM-model:
Directe maatregelen, Investeringsmaatregelen en Mentaliteitsveranderingen.

Directe maatregelen
In veel bedrijven wordt onnodig energie verbruikt, zonder dat deze bedrijven hiervan op de hoogte zijn. In veel gevallen kan op basis van onze tips door middel van eenvoudige aanpassingen het energieverbruik verminderd worden.

Investeringsmaatregelen
Om meer energie te besparen en het bedrijf verder te verduurzamen, zijn investeringen vaak
onvermijdelijk. Deze verdienen zich echter wel binnen een aantal jaar terug. Onze voorgestelde investeringen komen altijd tot stand in overleg met de opdrachtgever, zodat een advies ontstaat dat aansluit bij de ambitie en het budget van de opdrachtgever.

Mentaliteitsveranderingen
Hoewel investeringen in duurzame maatregelen het energieverbruik flink terug kunnen dringen, blijft er altijd een belangrijke rol weggelegd voor de uiteindelijke betrokkenen bij deze maatregelen. Vanuit EvenDimmen helpen we bij het informeren en enthousiastmeren van werknemers door middel van onder andere presentaties, brainstormsessies of een wedstrijd.