Duurzaamheid Adviesbureau EvenDimmen

EvenDimmen is een duurzaamheidadviesbureau dat zich richt op besparende- en duurzame maatregelen binnen bedrijven. Door middel van Directe aanpassingen, Investeringen en Mentaliteitsveranderingen kan het energieverbruik aanzienlijk worden verminderd. Tevens wordt  het duurzame karakter van het bedrijf vergroot.

Ons uitgangspunt: Een lager energieverbruik en mindere belasting van het milieu, zonder daarbij in te hoeven leveren op luxe, comfort, of kwaliteit binnen het bedrijf. 

Bij EvenDimmen komt kennis uit verschillende vakgebieden samen om de hoogst haalbare  energiebesparingen en meest duurzame aanpassingen te verwezenlijken.

EvenDimmen BrochureBrochure